Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 28/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Triển khai Kế hoạch số 33-KH/ĐU, ngày 28/4/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại diện Thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội các chi bộ

Từ ngày 30/8 đến ngày 08/9/2022, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã có 6/6 (đạt 100%) chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tại Đại hội, các chi bộ đã thông qua Báo cáo chính trị nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của đơn vị. Các chi bộ cũng đã tiến hành bầu Chi ủy và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo đúng quy trình, lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất năng lực và uy tín; đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Bỏ phiếu bầu cấp ủy tại Đại hội Chi bộ IV

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, các Chi bộ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, xác định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *