Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn

Nhằm tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, trong 2 ngày 28 và 29/01/2021, Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức Lớp Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ đoàn năm học 2020-2021.

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn tại các chi đoàn, Liên chi đoàn trong Nhà trường gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *