PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

IMG_256

HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Phòng Hành chính – Quản trị

Địa chỉ văn phòng: Phòng 101, Nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, số 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3825.238

IMG_256

Tập thể viên chức, người lao động Phòng Hành chính – Quản trị

 

1. Chức năng

 • Tham mưu và giúp việc về các mặt công tác hành chính, công tác bảo vệ và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.
 • Tham mưu và giúp việc trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của trường.

2. Nhiệm vụ

 • Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.
 • Tiếp nhận, đăng ký, phân loại, phân phối, xử lý và theo dõi việc xử lý văn bản đến, xây dựng danh mục và lập hồ sơ văn bản đi, văn bản đến của các cấp, các ngành, các tố chức.
 • Thực hiện công tác phục vụ lễ tân, ngoại giao và các công việc của Trường (bao gồm cả quản lý xe công vụ, phòng họp, hội trường, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp, đáp ứng môi trường sư phạm).
 • Thực hiện công tác cải cách hành chính.
 • Thực hiện công tác thường trực, bảo vệ và tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ quản trị của cơ sở vật chất như: đảm bảo các cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện đi công tác và điều kiện lao động cho công chức, viên chức và người học thuộc trường theo quy định.
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, quy định quản lý cơ sở vật chất của trường bao gồm đất đai, công trình xây dựng, trang thiết bị, vật tư, tài sản của nhà trường.
 • Quản lý, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của trường, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng

3. Tổ chức – nhân sự

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Văn Toán

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

2

Lê Nữ Hòa

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Tiến Rịnh

NVVP

4

Nguyễn Văn Thưởng

NVVP

5

Dương Thị Lan Phương

NVVP

6

Nguyễn Đức Thảo

NVVP

7

Nguyễn Thị Trang

NVVP

8

Nguyễn Thanh Bình

NVPV

9

Nguyễn Thị Như Hoa

NVVP

10

Dương Thành Nguyên

NVPV

11

Trần Minh Tuấn

NVPV

12

Y Thanh Niê

NVPV

13

 Đỗ Xuân Khánh

NVPV

14

Trần Văn Hiền

NVPV

15

Hà Xuân Hậu

NVPV

16

Nguyễn Hữu Tuấn

NVPV

17

Phạm Văn Huy

NVPV

18

Nguyễn Thị Liễu

NVPV

19

Nguyễn Thị Duy Hương

NVPV

20

Trịnh Thị Liên

NVPV

21

Quản Thị Đức

NVPV

22

Nguyễn Văn Cầm

NVPV

23

Phạm Duy Đông

NVPV

24

Phan Văn Tâm

NVPV

25

Tạ Tấn Phát

NVPV

26

Nguyễn Thành Trung

NVPV

27

Y Thop Ya

NVPV

28

H Nhat Kpă

NVVP

29

Nguyễn Thị Thanh

NVPV

30

Lê Thị Nhung

NVPV

31

Nguyễn Thị Tuyến

NVPV

32

Nguyễn Thị Sửu

NVPV

33

Nguyễn Thị Tốt

NVPV

34

Bùi Thị Lý

NVPV

35

Nguyễn Thị Hoa

NVPV

36

Trần Thị Thơm

NVPV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *