Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, trong tháng 12/2021, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021.

03 đề tài đó gồm:

1. Đề tài “Thiết kế, chế tạo buồng cấp ô xy và sưởi ấm trong điều trị bệnh thú nhỏ” – Chủ nhiệm đề tài: Thầy Hoàng Trung Kiên, giảng viên Khoa Nông – Lâm – Thực phẩm.

2. Đề tài “Mô hình điều khiển cân bằng” – Chủ nhiệm đề tài: Thầy Lê Văn Thưởng, giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

3. Đề tài “Xây dựng mô hình quản trị hệ thống mạng máy tính” – Chủ nhiệm đề tài: Thầy Đinh Phú Nguyên, Trưởng Khoa Tin học – Ngôn ngữ.

Nhìn chung, cả 03 đề tài đều được hội đồng đánh giá cao về tính mới, sáng tạo và ứng trong công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, trong quá trình nghiệm thu, các thành viên hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến xác thực để chủ nhiệm bổ sung, hoàn thiện và phát triển thêm đề tài. Kết quả, Hội đồng đã thống nhất đánh giá đạt đối với cả 03 đề tài, đồng thời, cả 03 đề tài nói trên sẽ được lựa chọn tham dự Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh năm 2021, sau đó sẽ được bàn giao để sử dụng vào việc giảng dạy tại các khoa nghề.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.