KHOA XÂY DỰNG – THỦY LỢI

IMG_258

XÂY DỰNG – THỦY LỢI

Khoa Xây dựng – Thủy lợi

Địa chỉ Văn phòng khoa: Dãy nhà số 2, khu nhà 500KV, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, số 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3825.916     

1. CHỨC NĂNG

 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, giáo dục người học, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các mô đun, môn học, ngành học được đảm nhiệm quản lý đào tạo tại đơn vị.

2. NHIỆM VỤ
2.1. Nhiệm vụ chung

 • Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá học kỳ, năm học, khoá học của đơn vị đã được giao; biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu GDNN; tố chức nghiên cứu đối mới nội dung, cải tiến phương pháp GDNN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; hoạt động thực nghiệm, NCKH, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy và học và tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ kết hợp đào tạo; Tô chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ nhà giáo; quản lý nhà giáo, viên chức của đơn vị mình; Quản lý toàn diện người học thuộc đơn vị mình; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bố sung, bảo trì thiết bị GDNN; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng; chủ động xây dựng kế hoạch liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo với các đơn vị có liên quan.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể khác 

 • Thực hiện kế hoạch đào tạo các nhóm ngành nghề được phân công như: các nghề thuộc nhóm xây dựng; các nghề thuộc nhóm thủy lợi; các nghề thuộc nhóm chế biến lâm sản và các ngành nghề đăng ký đào tạo khác.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường và Trung tâm Dịch vụ – Việc làm, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề để đăng ký mở ngành nghề, đào tạo và câp văn bằng, chứng chỉ cho người học.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, dịch vụ để nhà giáo, người học đi thực tập, thực tế nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của các doanh nghiệp, đon vị sản xuất dịch vụ để hỗ trợ việc làm cho người học.
 • Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng, kết họp thực tập để bảo dưỡng, sửa chữa các cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường liên quan đến các nhóm ngành nghề được phân công.

3. CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO

STT

Nghề

Chương trình đào tạo

Hệ Cao đẳng

1

Kỹ thuật xây dựng

Xem tại đây

2

Gia công, thiết kế sản phẩm mộc

Xem tại đây

Hệ Trung cấp

1

Kỹ thuật xây dựng

Xem tại đây

2

Gia công, thiết kế sản phẩm mộc

Xem tại đây

3

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Xem tại đây

 

4. HÌNH ẢNH THỰC HÀNH CÁC NGHỀ

IMG_256

IMG_257

IMG_258

IMG_259

IMG_260

IMG_261

5. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Từ Bá Thông

Trưởng khoa

2

Phạm Văn Quang

GV

3

Nguyễn Văn Hòa

GV

4

Phan Bằng Thạch

GV

5

Nguyễn Thị Phương

Giáo vụ khoa

6

Lê Quang Kỷ

GV

7

Y Tho Byă

GV

8

Lương Văn Cảnh

GV

9

Nguyễn Thị Huế

Giáo vụ khoa

10

Nguyễn Văn Thành

GV

11

Đỗ Minh Cảnh

Giáo vụ khoa

XÂY DỰNG – THỦY LỢI

Khoa Xây dựng – Thủy lợi

Địa chỉ Văn phòng khoa: Dãy nhà số 2, khu nhà 500KV, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, số 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3825.916     

1. CHỨC NĂNG

 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, giáo dục người học, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các mô đun, môn học, ngành học được đảm nhiệm quản lý đào tạo tại đơn vị.

2. NHIỆM VỤ
2.1. Nhiệm vụ chung

 • Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá học kỳ, năm học, khoá học của đơn vị đã được giao; biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu GDNN; tố chức nghiên cứu đối mới nội dung, cải tiến phương pháp GDNN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; hoạt động thực nghiệm, NCKH, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy và học và tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ kết hợp đào tạo; Tô chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ nhà giáo; quản lý nhà giáo, viên chức của đơn vị mình; Quản lý toàn diện người học thuộc đơn vị mình; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bố sung, bảo trì thiết bị GDNN; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng; chủ động xây dựng kế hoạch liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo với các đơn vị có liên quan.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể khác 

 • Thực hiện kế hoạch đào tạo các nhóm ngành nghề được phân công như: các nghề thuộc nhóm xây dựng; các nghề thuộc nhóm thủy lợi; các nghề thuộc nhóm chế biến lâm sản và các ngành nghề đăng ký đào tạo khác.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường và Trung tâm Dịch vụ – Việc làm, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề để đăng ký mở ngành nghề, đào tạo và câp văn bằng, chứng chỉ cho người học.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, dịch vụ để nhà giáo, người học đi thực tập, thực tế nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của các doanh nghiệp, đon vị sản xuất dịch vụ để hỗ trợ việc làm cho người học.
 • Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng, kết họp thực tập để bảo dưỡng, sửa chữa các cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường liên quan đến các nhóm ngành nghề được phân công.

3. CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO

STT

Nghề

Chương trình đào tạo

Hệ Cao đẳng

1

Kỹ thuật xây dựng

Xem tại đây

2

Gia công, thiết kế sản phẩm mộc

Xem tại đây

Hệ Trung cấp

1

Kỹ thuật xây dựng

Xem tại đây

2

Gia công, thiết kế sản phẩm mộc

Xem tại đây

3

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Xem tại đây

 

4. HÌNH ẢNH THỰC HÀNH CÁC NGHỀ

IMG_256

IMG_257

IMG_258

IMG_259

IMG_260

IMG_261

5. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Từ Bá Thông

Trưởng khoa

2

Phạm Văn Quang

GV

3

Nguyễn Văn Hòa

GV

4

Phan Bằng Thạch

GV

5

Nguyễn Thị Phương

Giáo vụ khoa

6

Lê Quang Kỷ

GV

7

Y Tho Byă

GV

8

Lương Văn Cảnh

GV

9

Nguyễn Thị Huế

Giáo vụ khoa

10

Nguyễn Văn Thành

GV

11

Đỗ Minh Cảnh

Giáo vụ khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *