Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021

Nhằm đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và thảo luận Phương hướng hoạt động năm 2022, ngày 18 tháng 01 năm 2022, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có 93 đại biểu, đại diện cho 233 viên chức, người lao động trong toàn Trường, được bầu từ hội nghị viên chức, người lao động cấp đơn vị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; đồng chí Hoàng Thiếu Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường; đồng chí Hồ Viết Thắng –Trưởng Phòng Đào tạo – Quản lý người học; đồng chí Trần Thị Huyền Thương – Bí thư Đoàn trường; đồng chí Đỗ Thị Quỳnh Anh – Tổ trưởng Tổ bộ môn Nông, lâm, chế biến, Khoa Nông – Lâm – Thực phẩm.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thanh tra nhân dân năm 2022; Báo cáo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2021.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước, là năm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong nước, trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và những khó khăn trong công tác tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trước bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Báo cáo tổng kết năm 2021 đã khái quát những kết quả đạt được của Nhà trường trên các lĩnh vực: Công tác tuyển sinh, giáo dục – đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác học sinh, sinh viên; Hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lý, đầu tư, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất và các nguồn kinh phí; Công tác an ninh trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hộitrong trường; Công tác thi đua khen thưởng; công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19;… Nhìn chung, các đơn vị trong toàn Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra. Nhà trường tiếp tục ổn định và phát triển. Dân chủ cơ sở được thể hiện trong mọi hoạt động của Nhà trường. Hoạt động của các đơn vị đi vào nề nếp và từng bước phát huy hiệu quả. Đội ngũ giảng viên chủ động thích ứng với hình thức giảng dạy trực tuyến, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện phòng dịch COVID-19 hiện nay.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nhận được những ý kiến xây dựng từ các đại biểu tham dự cũng như các ý kiến giải trình của lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị tham gia thảo luận

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thiếu Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm 2022 đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trường.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu cơ bản năm 2022.

Năm 2022, mặc dù dự báo có nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự nhất trí đồng lòng và quyết tâm của tập thể lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động, hy vọng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển trong tình hình mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.