Hội nghị học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Ngày 26/8/2022, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho toàn thể viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động đã được quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”, Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”; Những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình kế hoạch hành động của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối và của Nhà trường; Tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022; Một số nhiệm vụ, Kế hoạch, Chiến lược xây dựng, phát triển Nhà trường trong thời gian tới; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy nhà trường trong thời gian tới.

HSSV tham gia sinh hoạt chính trị đầu khóa

Cũng trong ngày 26/8/2022, tại Hội trường Nhà ăn tập thể, toàn thể học sinh, sinh viên của Nhà trường đã tham gia chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa. Tại chương trình, các bạn HSSV đã được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới học sinh, sinh viên và giáo dục kỹ năng mềm cần thiết cho HSSV trong thời đại 4.0 với chủ đề “Sáng tạo – Thích ứng – Linh hoạt”. Chương trình diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự tham gia của TS. Đặng Ngọc Toàn –Giảng viên khoa Sư phạm – Xã hội.

Hội nghị nhằm giúp toàn thể viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn Trường nắm được nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, định hướng chung của Nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới để các đơn vị, cá nhân lên kế hoạch hoạt động cho phù hợp, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng đơn vị, Nhà trường ngày càng phát triển.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *