Giới thiệu Cdcntaynguyen.edu.vn

Đã kiểm duyệt nội dung

Giai đoạn tiền thân: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TÂY NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TÂY NGUYÊN: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (tên giao dịch quốc tế: Central Highlands Technology College) là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, được đổi tên từ Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên theo Quyết định số 1546/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/10/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Trường có tiền thân là Trường Trung cấp Thủy lợi Tây Nguyên (được Bộ Thủy lợi thành lập năm 1978). Năm 1990, Trường sáp nhập thêm Trường Công nhân Xây dựng Đắk Lắk. Năm 1992, Trường chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho học sinh các dân tộc thiểu số và được đổi tên thành Trường Đào tạo nghề Thanh niên dân tộc Đắk Lắk. Trải qua quá trình dài nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, Trường đã không ngừng lớn mạnh cả về tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, năng lực đội ngũ cán bộ viên chức, giáo viên, quy mô và chất lượng đào tạo. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định nâng cấp Trường thành Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên. Năm 2014, Trường tiếp tục được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định đầu tư phát triển thành trường chất lượng cao và phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp trường do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Năm 2015, Trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề cấp độ 3 (cấp độ cao nhất). Năm 2017, Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định đầu tư 7 nghề trọng điểm, trong đó có 3 nghề quốc tế, 2 nghề khu vực ASEAN và 2 nghề cấp quốc gia. Hiện nay Trường đang thí điểm đào tạo 02 nghề cao đẳng trình độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Úc.

Năm 2017, năm đầu tiên thực hiện việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Trường đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định đổi tên thành trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên; trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, trồng, chế biến nông lâm sản và phát triển nông thôn là trọng điểm, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên hướng tới việc đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề trọng điểm quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; có thương hiệu rộng rãi trong nước, trong khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, Trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận đào tạo nghề chất lượng cao hàng đầu của Tây Nguyên và cả nước. Đến năm 2030 có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận thành trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ.

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Mục tiêu chiến lược

Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên; trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, trồng, chế biến nông lâm sản và phát triển nông thôn là trọng điểm.

Tầm nhìn
Trường Công nghệ Tây Nguyên đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề trọng điểm quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; có thương hiệu rộng rãi trong nước, trong khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, Trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận đào tạo nghề chất lượng cao hàng đầu của Tây Nguyên và cả nước. Đến năm 2030 có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận thành trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ.

Mục tiêu chiến lược
Mục tiêu chung
Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của nhà giáo và viên chức của nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực Tây Nguyên; tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức để khởi nghiệp và tiến thân; phấn đấu trở thành trường trọng điểm quốc gia và chuẩn bị các điều kiện để có thể phát triển thành một trường đại học; phát triển thương hiệu của trường rộng rãi trong nước, khu vực và quốc tế.
Mục tiêu cụ thể
* Giai đoạn 2017-2020:
– Trường Công nghệ Tây Nguyên hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi mục tiêu đào tạo theo hướng đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; tiếp cận hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế nhằm từng bước phát triển thương hiệu của trường.
– Trở thành một trong 45 trường cao đẳng chất lượng cao của cả nước, có năng lực, chất lượng, hiệu quả, đào tạo đạt chuẩn, trong đó có khoảng 9 ngành nghề đào tạo đạt chuẩn quốc gia và 8 ngành nghề đạo tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế. Chuẩn bị các điều kiện để có thể phát triển thành một trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
* Giai đoạn 2021-2030: Trở thành một trong các trường đào tạo công nghệ kỹ thuật hàng đầu Tây Nguyên và quốc gia, đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề, trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng thực hành khoa học công nghệ, kỹ thuật, trồng, chế biến nông lâm sản và nông nghiệp nông thôn chất lượng cao làm thế mạnh; phát triển rộng rãi thương hiệu của Trường trong nước, trong khu vực và quốc tế; có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận thành trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ.

Giai đoạn kế nhiệm: Cdcntaynguyen.edu.vn – Blog tư vấn tài chính và vay vốn

Back to top button