Bồi dưỡng chính trị và kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên

Chiều ngày 22/7/2022, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình bồi dưỡng chính trị và kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên trong toàn Trường.

Quang cảnh chung chương trình bồi dưỡng

Tham gia Chương trình bồi dưỡng, các bạn học sinh, sinh viên đã được tiếp thu 3 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 “Học tập, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong thực hiên chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò của học sinh, sinh viên trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên Internet, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng”; Chuyên đề 2 “Tuyên truyền phòng chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, thực hiện cuộc vận động nói không với ma túy” (Chuyên đề 1 và 2 do các đồng chí báo cáo viên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Đắk Lắk truyền đạt); Chuyên đề 3 “Các nội dung cơ bản trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (do thầy Hồ Viết Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Đào tạo – Quản lý người học truyền đạt).

Thầy Hồ Viết Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Đào tạo – Quản lý người học truyền đạt nội dung chuyên đề tại buổi bồi dưỡng

Hơn 800 học sinh, sinh viên trong toàn Trường tham gia chương trình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về tư tưởng chính trị, về ý thức trách nhiệm của công dân trong quá trình học tập và rèn luyện, trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, tập trung ngăn chặn, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài Nhà trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.