Bế giảng lớp nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp cho người dạy nghề tại doanh nghiệp

Sáng 8/01/2021, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức bế giảng lớp nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp cho người dạy nghề tại các doanh nghiệp.

Tham gia Lễ Bế giảng có đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa liên quan và 38 học viên là các cán bộ, nhân viên kỹ thuật của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Khóa học do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức, hỗ trợ kinh phí, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp có những năng lực cần thiết trong việc hướng dẫn học sinh, sinh viên trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp cũng như công tác đào tạo tại doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *