CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

Với triết lý đào tạo “Thạo nghề không khó”, Cao đẳng Công Nghệ Tây Nguyên hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật.

Công Nghệ Thông Tin

Thiết kế Website

CNTT – Ứng dụng phần mềm

Lập trình máy tính – Thiết bị di động

Kỹ thuật – Công nghệ

Thiết kế Website

CNTT – Ứng dụng phần mềm

Lập trình máy tính – Thiết bị di động

Nông – Lâm – Thực phẩm

Thiết kế Website

CNTT – Ứng dụng phần mềm

Lập trình máy tính – Thiết bị di động

Xây dựng – Thủy lợi

Thiết kế Website

CNTT – Ứng dụng phần mềm

Lập trình máy tính – Thiết bị di động

Sự pham – Xã hội

Thiết kế Website

CNTT – Ứng dụng phần mềm

Lập trình máy tính – Thiết bị di động

Liên thông

Thiết kế Website

CNTT – Ứng dụng phần mềm

Lập trình máy tính – Thiết bị di động