Về việc tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019