Trường Đại học SPKT Vĩnh Long tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019