Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên tổ chức Hội nghị viên chức, lao động năm 2019

Xin chào
                                                                   Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị do Đoàn Chủ tịch điều hành gồm đồng chí Ra Lan Von Ga – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Hoàng Thiếu Sơn – Trưởng khoa Sư phạm – Xã hội, Chủ tịch Công đoàn trường; đồng chí Trần Thị Huyền Thương – Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên; đồng chí Vi Thị Thuận – Phó trưởng Phòng Tổng hợp; đồng chí Lê Nữ Hòa. Tham dự Hội nghị có 142 đại biểu thay mặt cho hơn 260 viên chức, lao động trong toàn trường.
hoi_nghi_ccvcnld_2019_2.jpg 
    Đồng chí Ra Lan Von Ga – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vi Thị Thuận – Phó trưởng Phòng Tổng hợp trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; đồng chí Mai Hồng Song – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2019 và xác định nhiệm vụ thanh tra nhân dân năm 2020; đồng chí Nguyễn Hùng Anh – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 và báo cáo công khai tài chính năm 2019.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thiếu Sơn - Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua năm 2020 và kêu gọi viên chức, lao động toàn trường phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết hội nghị đề ra.
Nhân dịp này, Nhà trường đã trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho 12 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Công đoàn Trường trao tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho 01 tập thể và 05 cá nhân.  
hoi_nghi_ccvcnld_2019_3.jpg
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của viên chức, lao động và ý kiến định hướng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường, Hội nghị đã tán thành và nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.
Tổng kết hội nghị, đồng chí Ra Lan Von Ga – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã kêu gọi toàn thể viên chức, lao động Nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp mà Hội nghị đã thông qua, tạo bước đột phá mới trong xây dựng và phát triển nhà trường.