Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Xin chào
                                        “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển – Hiệu quả”
 

Ngày 8/5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ, đảng bộ tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ VII và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 09/01/2020 của Ban Tổ chức tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung về việc tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ theo quy trình, được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng ngày 08/5/2020. Tham dự đại hội có đồng chí Đoàn Thị Biên – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk và các đồng chí trong Ban thường vụ, Trưởng, phó các ban của Đảng ủy Khối ; cùng 107  đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; đảng viên thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm chuyên môn, về công tác xây dựng Đảng, xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ nòng cốt. Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy những thành quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh và quốc phòng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; công tác xây dựng tổ chức Đảng; lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên có 109 đảng viên, đã triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức khác nhau.