Nội trú

Xin chào

TB chính sách nội trú và mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên

Ban Giám hiệu nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan, GVCN các lớp và HSSV về chính sách nội trú và  mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên như sau:
Đăng ký nhận tin RSS - Nội trú