Thông báo tuyển sinh

Xin chào

Thông báo tuyển sinh 2015

Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên là một trong 45 trường dạy nghề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đầu tư, xây dựng thành trường dạy nghề chất lượng cao của cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên.

Các trang

Đăng ký nhận tin RSS - Thông báo tuyển sinh