TB danh sách người tham gia dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit