Sứ mệnh - Tầm nhìn - Mục tiêu chiến lược

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên; trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, trồng, chế biến nông lâm sản và phát triển nông thôn là trọng điểm.

Tầm nhìn
Trường Công nghệ Tây Nguyên đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề trọng điểm quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; có thương hiệu rộng rãi trong nước, trong khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, Trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận đào tạo nghề chất lượng cao hàng đầu của Tây Nguyên và cả nước. Đến năm 2030 có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận thành trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ.

Mục tiêu chiến lược
Mục tiêu chung
Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của nhà giáo và viên chức của nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực Tây Nguyên; tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức để khởi nghiệp và tiến thân; phấn đấu trở thành trường trọng điểm quốc gia và chuẩn bị các điều kiện để có thể phát triển thành một trường đại học; phát triển thương hiệu của trường rộng rãi trong nước, khu vực và quốc tế.
Mục tiêu cụ thể
* Giai đoạn 2017-2020: 
- Trường 
Công nghệ Tây Nguyên hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi mục tiêu đào tạo theo hướng đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; tiếp cận hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế nhằm từng bước phát triển thương hiệu của trường.
- Trở thành một trong 45 trường cao đẳng chất lượng cao của cả nước, có năng lực, chất lượng, hiệu quả, đào tạo đạt chuẩn, trong đó có khoảng 9 ngành nghề đào tạo đạt chuẩn quốc gia và 8 ngành nghề đạo tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế. Chuẩn bị các điều kiện để có thể phát triển thành một trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
* Giai đoạn 2021-2030: Trở thành một trong các trường đào tạo công nghệ kỹ thuật hàng đầu Tây Nguyên và quốc gia, đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề, trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng thực hành khoa học công nghệ, kỹ thuật, trồng, chế biến nông lâm sản và nông nghiệp nông thôn chất lượng cao làm thế mạnh; phát triển rộng rãi thương hiệu của Trường trong nước, trong khu vực và quốc tế; có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận thành trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ.