TT. Quản lý Ký túc xá

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

1. Chức năng
Tham mư­u và giúp việc về nhiệm vụ rèn luyện tư­ cách đạo đức của người học; tổ chức và quản lý sinh hoạt, học tập ngoài giờ của người học nội trú; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho người học trong Ký túc xá của Trường.

2. Nhiệm vụ
- Tổ chức quản lý các dịch vụ và phục vụ hoạt động sinh hoạt, ăn, ở, học tập ngoài giờ, tạm trú tạm vắng, đảm bảo an ninh trật tự và y tế của người học ở Ký túc xá theo quy định chung và phù hợp với điều kiện của Trư­ờng.
- Quản lý hoạt động của Nhà ăn, Y tế, Quản lý Ký túc xá và bộ phận dịch vụ, phục vụ theo quy định chung và đảm bảo phục vụ người học, nhà giáo, viên chức của Trường.
- Bảo vệ tài sản, giữ gìn kỷ luật và trật tự an ninh; phòng chống vi phạm nội quy, quy chế, pháp luật, tệ nạn xã hội của người học ở Ký túc xá. Kết hợp với các cơ quan chức năng khác trong theo dõi, phát hiện, xử lý và đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm.
- Quản lý, sử dụng, khai thác toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, các nguồn kinh phí và nguồn thu tại Ký túc xá, Nhà ăn, Y tế đạt hiệu quả và theo đúng quy định.
- Giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực được phân công, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khoẻ cho người học ở Ký túc xá.
- Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
Chưa có nội dung.