TT. Quản lý Ký túc xá

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Địa chỉ văn phòng Trung tâm: Tầng 1, Khu Ký túc xá, T
rường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: 0262.3921.313

tap_the_tt_qlktx.jpg
Tập thể viên chức, người lao động Trung tâm Quản lý Ký túc xá
 
1. Chức năng
  • Tham mưu và giúp việc về nhiệm vụ rèn luyện tư cách đạo đức của người học; tô chức và quản lý sinh hoạt, học tập ngoài giờ của người học nội trú; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho người học trong Ký túc xá của Trường.
2. Nhiệm vụ
  • Tổ chức quản lý các dịch vụ và phục vụ hoạt động sinh hoạt, ăn, ở, học tập ngoài giờ, tạm trú tạm vắng, đảm bảo an ninh trật tự và y tế của người học ở Ký túc xá theo quy định chung và phù họp với điều kiện của Trường.
  • Quản lý hoạt động của Nhà ăn, Y tế, Quản lý Ký túc xá và bộ phận dịch vụ, phục vụ theo quy định chung và đảm bảo phục vụ người học, nhà giáo, viên chức của Trường.
  • Bảo vệ tài sản, giữ gìn kỷ luật và trật tự an ninh; phòng chống vi phạm nội quy, quy chế, pháp luật, tệ nạn xã hội của người học ở Ký túc xá. Ket họp với các cơ quan chức năng khác trong theo dõi, phát hiện, xử lý và đề nghị xử lý các trường họp vi phạm.
  • Quản lý, sử dụng, khai thác toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, các nguồn kinh phí và nguồn thu tại Ký túc xá, Nhà ăn, Y tế đạt hiệu quả và theo đúng quy định.
  • Giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực được phân công, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phấm, đảm bảo sức khoẻ cho người học ở Ký túc xá.
  • Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  • Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
3. Tổ chức - Nhân sự
STT Họ và Tên Chức vụ
1 Hoàng Thị Kim Ngân Giám đốc
2 Mai Hồng Song Phó Giám đốc
3 Võ Khôi Ẩn NVVP
4 Y Chương Niê NVVP
5 Lê Trọng Quyết NVVP
6 Phạm Thị Tuyền NVVP
7 Lê Văn Tuấn NVVP
8 Phùng Thị Lan NVVP
9 Trang Thanh Hương NVVP
10 Trần Thị Kim Dung NVPV
11 Nguyễn Thị Hà NVPV
12 Nguyễn Thị Tân NVPV
13 Nguyễn Thị Liễu NVPV
14 Phạm Thị Hoa NVPV
15 Nguyễn Thuý Hằng NVPV
16 Nguyễn Thị Thu NVPV
17 Văn Thị Bích Hạnh NVPV
18 Đặng Thị Tân NVPV
19 Trần Thị Nhuần NVPV
20 Trần Đình Ngà NVVP
21 Y Đa Niel Niê NVYT
 
Chưa có nội dung.