TT. Dịch vụ - Việc làm

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Trung tâm Dịch vụ - Việc làm
 Địa chỉ: Dãy nhà số 1, khu nhà 500KV, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, số 594 Lê Duẩn, Phường EaTam,TP. Buôn Ma Thuột.
Điện thoại: 0262.3825918; Fax: 0262.3825237
     
1. Chức năng
  • Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc trường, tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động và biên chế; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng do Hiệu trưởng trường CNTN quyết định thành lập.
  • Là cầu nối giữa Trường với các cơ quan, doanh nghiệp và các địa phương nhằm mục đích tăng cường gắn công tác đào tạo của Trường với các cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thị trường lao động.
2. Nhiệm vụ
  • Nắm bắt được thông tin về sự phù hợp giữa chương trình đào tạo với thực tiễn của doanh nghiệp, đơn vị sản xuất đế Trường điều chỉnh chương trình cho phù hợp.
  • Tiếp cận thị trường lao động, nắm bắt nhu cầu về nguồn nhân lực và các thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong và ngoài khu vực.
  • Tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho người học.
  • Phụ trách quản lý điều hành các dịch vụ, cho thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị.
  • Tổ chức quản lý khai thác các dịch vụ sản xuất trong trường; tổ chức sản xuất gắn với dịch vụ và đào tạo.
  • Phối hợp với các khoa và các đơn vị chức năng ký các hợp đồng dịch vụ sản xuất với các đơn vị ngoài trường.
  • Công tác tài chính, kế toán và hạch toán độc lập theo phân cấp của Hiệu trưởng; xây dựng kế hoạch thu, chi hằng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tô chức thực hiện.
  • Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
3. Tổ chức - Nhân sự
STT Họ và Tên Chức vụ
1 Tề Thị Toán Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm
2 Y Andray Mlô NVVP
3 Lê Anh Tuyên NVVP
4 Ngô Trường Mốt NVVP
5 Nguyễn Thị Lành NVVP
6 Ngô Thùy Linh NVVP
7 Nguyễn Thị Hoa NVVP
 

                                                        
Chưa có nội dung.