Làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên môn dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, sáng ngày 27/2/2019, đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo do Phó giám đốc Sở Bùi Hữu Thành Cát làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Trung tâm bổ túc Trung học phổ thông, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về công tác quản lý chung của nhà trường; về các điều kiện đảm bảo chất lượng hoạt động dạy và học như: về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, về cơ sở vật chất, việc thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình giáo dục - đào tạo; những nội dung thực hiện theo chương trình mới về thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019...

 Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông của Nhà trường, đồng thời là cơ sở để đoàn đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm, những mặt hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng giáo dục – đào tạo cấp Trung học phổ thông của Nhà trường.