TT. Bổ túc THPT

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Trung tâm Bổ túc Trung học phổ thông

Địa chỉ Văn phòng Trung tâm: Tầng 1, Nhà A2, T
rường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: 0262.3825.920

tap_the_tt_btthpt.jpg
Tập thể giáo viên Trung tâm Bổ túc Trung học phổ thông

1. Chức năng
  • Tổ chức giảng dạy và quản lý chất lượng theo chương trình giảng dạy giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
2. Nhiệm vụ
  • Chịu sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trong việc tô chức tuyển sinh, giảng dạy hoàn thiện các môn học theo yêu cầu đế học sinh đủ điêu kiện dự thi tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông.
  • Phối họp với phòng đào tạo để ký hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng đảm bảo tiến độ học tập của các môn văn hoá theo kế hoạch chung đã được phê duyệt.
  • Xây dựng kế hoạch thu, chi hằng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tô chức thực hiện.
  • Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
3. Tổ chức - Nhân sự
STT Họ và Tên Chức vụ
1 Vũ Hùng Mạnh Giám đốc
2 Mai Thị Tố Quyên Phó giám đốc
3 Phạm Hoàng Nhi GV
4 Nguyễn Hồng Quân GV
5 Lê Hữu Tín GV
6 Trịnh Thị Thu Hiền GV
7 Nhữ Thị Thu Hương GV
8 Võ Thị Nguyệt GV
9 Nguyễn Thị Thu GV
10 Nguyễn Thị Việt Hà GV
11 Nguyễn Thị Thu GV
12 Mai Thị Thừa GV
13 Nguyễn Thị Thu Thủy GV
14 Trần Kông Long GV
15 Nguyễn Thị Xuyến GV
16 Triệu Thị Thương Thương GV
17 Nguyễn Mạnh Quế Giáo vụ khoa
18 Nguyễn Thành Nguyên GV
19 Lâm Quỳnh Đỗ Mai GV
20 Ngũ Thị Thanh Nhàn GV
21 Cao Long Vĩ GV
22 Lê Thị Thu Dung Giáo vụ khoa
23 Triệu Quang Hùng GV
24 Nguyễn Thị Thu NVPV
25 Trần Thị Kim Dung GV
26 Nguyễn Thị Thanh Giáo vụ khoa
27 Bùi Thanh Loan GV

Chưa có nội dung.