Công văn mời tham gia hỗ trợ đồng hành cùng cuộc thi AioT&SMART CITIES 2019

Xin chào