Hành chính - Quản trị

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Phòng Hành chính - Quản trị

Địa chỉ văn phòng: Phòng 101, Nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, số 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3825.238

tap_the_phong_hc_qt.jpg
Tập thể viên chức, người lao động Phòng Hành chính - Quản trị
 
1. Chức năng
 • Tham mưu và giúp việc về các mặt công tác hành chính, công tác bảo vệ và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.
 • Tham mưu và giúp việc trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của trường.
2. Nhiệm vụ
 • Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.
 • Tiếp nhận, đăng ký, phân loại, phân phối, xử lý và theo dõi việc xử lý văn bản đến, xây dựng danh mục và lập hồ sơ văn bản đi, văn bản đến của các cấp, các ngành, các tố chức.
 • Thực hiện công tác phục vụ lễ tân, ngoại giao và các công việc của Trường (bao gồm cả quản lý xe công vụ, phòng họp, hội trường, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp, đáp ứng môi trường sư phạm).
 • Thực hiện công tác cải cách hành chính.
 • Thực hiện công tác thường trực, bảo vệ và tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ quản trị của cơ sở vật chất như: đảm bảo các cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện đi công tác và điều kiện lao động cho công chức, viên chức và người học thuộc trường theo quy định.
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, quy định quản lý cơ sở vật chất của trường bao gồm đất đai, công trình xây dựng, trang thiết bị, vật tư, tài sản của nhà trường.
 • Quản lý, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của trường, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng
3. Tổ chức - nhân sự
STT Họ và Tên Chức vụ
1 Trần Văn Toán Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng
2 Lê Nữ Hòa Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Tiến Rịnh NVVP
4 Nguyễn Văn Thưởng NVVP
5 Dương Thị Lan Phương NVVP
6 Nguyễn Đức Thảo NVVP
7 Nguyễn Thị Trang NVVP
8 Nguyễn Thanh Bình NVPV
9 Nguyễn Thị Như Hoa NVVP
10 Dương Thành Nguyên NVPV
11 Trần Minh Tuấn NVPV
12 Y Thanh Niê NVPV
13  Đỗ Xuân Khánh NVPV
14 Trần Văn Hiền NVPV
15 Hà Xuân Hậu NVPV
16 Nguyễn Hữu Tuấn NVPV
17 Phạm Văn Huy NVPV
18 Nguyễn Thị Liễu NVPV
19 Nguyễn Thị Duy Hương NVPV
20 Trịnh Thị Liên NVPV
21 Quản Thị Đức NVPV
22 Nguyễn Văn Cầm NVPV
23 Phạm Duy Đông NVPV
24 Phan Văn Tâm NVPV
25 Tạ Tấn Phát NVPV
26 Nguyễn Thành Trung NVPV
27 Y Thop Ya NVPV
28 H Nhat Kpă NVVP
29 Nguyễn Thị Thanh NVPV
30 Lê Thị Nhung NVPV
31 Nguyễn Thị Tuyến NVPV
32 Nguyễn Thị Sửu NVPV
33 Nguyễn Thị Tốt NVPV
34 Bùi Thị Lý NVPV
35 Nguyễn Thị Hoa NVPV
36 Trần Thị Thơm NVPV

Chưa có nội dung.