Đào tạo - Quản lý người học

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC

Địa chỉ văn phòng: Phòng 104, Nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, số 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại:  0262.3825.910 


tap_the_phong_dt_qlnh.jpg
Tập thể viên chức Phòng Đào tạo - Quản lý người học

1. Chức năng

  • Tham mưu và giúp việc trong các hoạt động đào tạo của Nhà trường.
  • Tham mưu và giúp việc trong công tác quản lý người học.

2. Nhiệm vụ

-     Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và liên kết đào tạo hằng năm, dài hạn của Nhà trường.
-     Lập kế hoạch, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ, lưu giữ hồ sơ về kết quả học tập của người học.
-     Lập kế hoạch, tổ chức việc xây dựng, phát triển các chương trình, giáo trình, học liệu dạy học.
-     Tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng và việc kiểm tra, thi của tất cả các lóp học theo quy định.
-     Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đối mới phương pháp dạy học cho nhà giáo.
-     Xây dựng mối quan hệ họp tác giữa trường với các trường bạn, với các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất, nhằm kêu gọi đầu tư, thực tập sản xuất và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người học.
-      Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập.
-     Thông tin, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chính sách, pháp luật và nội quy, quy chế liên quan đến người học của Nhà trường và phối họp với các đoàn thể để tổ chức các hoạt động phong trào kết họp với phòng chông các tai nạn, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự đối với người học.
-     Tổng hợp xếp hạng kết quả rèn luyện của người học hàng tháng, học kỳ và năm học; thụ lý các hồ sơ vi phạm nội quy quy chế của Nhà trường; Thông báo cho gia đình người học về các kết quả: Học tập, rèn luyện theo học kỳ và năm học; tình hình khen thưởng kỷ luật.
-     Theo dõi, tổng họp các hoạt động thu giá dịch vụ đào tạo (học phí), miễn giảm học phí, vay tín dụng của người học, đối tượng chính sách.
-      Theo dõi, tổng họp các hoạt động dạy và học.
-      Quản lý thư viện, khi chưa tách thành bộ phận riêng.
-     Quản lý, đào tạo hệ dạy nghề thường xuyên, các nghề ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên đề, đào tạo chứng chỉ.
-     Phối họp với các đơn vị liên quan để trình Ban Giám hiệu ký kết các họp tác, họp đồng đào tạo ngoài Trường và họp đồng đào tạo liên kết với các doanh nghiệp, các trường bạn đào tạo các trình độ theo quy định.
-     Thống kê, làm báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

-     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.

3. Tổ chức nhân sự

 
STT Họ và Tên Chức vụ
1 Hồ Viết Thắng Trưởng phòng
2 Huỳnh Ngọc Đồng Phó Trưởng phòng
3 Trần Thị Huyền Thương Phó Trưởng phòng
4 Nguyễn Thị Thu Dung NVVP
5 Nguyễn Anh Tài NVVP
6 Nguyễn Bá Phi NVVP
7 Nguyễn Thị Kim Ngân NVVP
8 Nguyễn Thị Thu Thủy NVVP
9 Phạm Thị Minh Duyến NVVP
10 Nguyễn Thị Mai Vân NVVP
11 Nguyễn Thị Xuân Hà NVVP
12 MLô Ly NVVP
13 Nguyễn Minh Hoàng NVVP
14 Trần Thị Thu Thảo NVVP
15 Lê Thị Hương NVVP
16 Đinh Trọng Hiếu NVVP
17 H Nhin Kbuôr NVVP
18 Khương Văn Bình NVVP
19 Y Thao Êban NVVP
20 Y Wel Ê Nuôl NVVP
21 H' Cúc MLô NVVP
22 Hồ Văn Hùng NVVP
23 Nguyễn Thị Thanh Ngân NVVP
24 Lê Hoàng Anh NVVP
25 Nguyễn Trần Hồng Quân GV
26 Phạm Thị Thúy Vân GV
27 Nguyễn Đức Anh GV