Xây dựng - Thủy lợi

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ Văn phòng khoa:
Điện thoại: 0262.3825.916     
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Thực hiện kế hoạch đào tạo các nhóm ngành nghề được phân công như: các nghề thuộc nhóm xây dựng; các nghề thuộc nhóm thủy lợi; các nghề thuộc nhóm chế biến lâm sản và các ngành nghề đăng ký đào tạo khác.
- Phối hợp với các đơn vị trong trường và Trung tâm Dịch vụ - Việc làm, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề để đăng ký mở ngành nghề, đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, dịch vụ để nhà giáo, người học đi thực tập, thực tế nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất dịch vụ để hỗ trợ việc làm cho người học.
- Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng, kết hợp thực tập để bảo dưỡng, sửa chữa các cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường liên quan đến các nhóm ngành nghề được phân công.
 

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO

STT Nghề Chương trình đào tạo
Hệ Cao đẳng
1 Kỹ thuật xây dựng Xem tại đây
2 Gia công, thiết kế sản phẩm mộc Xem tại đây
Hệ Trung cấp
1 Kỹ thuật xây dựng Xem tại đây
2 Gia công, thiết kế sản phẩm mộc Xem tại đây
3 Kỹ thuật điêu khắc gỗ Xem tại đây

 
HÌNH THỰC HÀNH CÁC NGHỀ

gt_kythuatxaydung1.jpg gt_kythuatxaydung2.jpg
gt_chebiengo.jpg gt_chebiengo2.jpg
gt_kythuatdieukhacgo2.jpg gt_kythuatdieukhacgo.jpgCƠ CẤU NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh
1 Từ Bá Thông Trưởng khoa
2 Nguyễn Văn Lân Giáo viên
3 Phan Bằng Thạch Giảng viên
4 Phạm Văn Quang Giảng viên
5 Nguyễn Thị Phương Giảng viên
6 Nguyễn Văn Hòa Giáo viên
7 Lê Quang Kỷ Giảng viên
8 Vũ Văn Mỡ Giảng viên
9 Hồ Xuân Dương Giảng viên
10 Y Tho Byă Giáo viên
11 Mai Văn Hiến Giảng viên
12 Lương Văn Cảnh Giảng viên
13 Đỗ Minh Cảnh Viên chức
14 Nguyễn Thị Huế Viên chức