Xây dựng - Thủy lợi

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

Khoa Xây dựng - Thủy lợi

Địa chỉ Văn phòng khoa: Dãy nhà số 2, khu nhà 500KV, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, số 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3825.916     

1. CHỨC NĂNG

  • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, giáo dục người học, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các mô đun, môn học, ngành học được đảm nhiệm quản lý đào tạo tại đơn vị.

2. NHIỆM VỤ
2.1. Nhiệm vụ chung

  • Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá học kỳ, năm học, khoá học của đơn vị đã được giao; biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu GDNN; tố chức nghiên cứu đối mới nội dung, cải tiến phương pháp GDNN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; hoạt động thực nghiệm, NCKH, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy và học và tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ kết hợp đào tạo; Tô chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ nhà giáo; quản lý nhà giáo, viên chức của đơn vị mình; Quản lý toàn diện người học thuộc đơn vị mình; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bố sung, bảo trì thiết bị GDNN; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng; chủ động xây dựng kế hoạch liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo với các đơn vị có liên quan.
2.2. Nhiệm vụ cụ thể khác 
  • Thực hiện kế hoạch đào tạo các nhóm ngành nghề được phân công như: các nghề thuộc nhóm xây dựng; các nghề thuộc nhóm thủy lợi; các nghề thuộc nhóm chế biến lâm sản và các ngành nghề đăng ký đào tạo khác.
  • Phối hợp với các đơn vị trong trường và Trung tâm Dịch vụ - Việc làm, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề để đăng ký mở ngành nghề, đào tạo và câp văn bằng, chứng chỉ cho người học.
  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, dịch vụ để nhà giáo, người học đi thực tập, thực tế nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của các doanh nghiệp, đon vị sản xuất dịch vụ để hỗ trợ việc làm cho người học.
  • Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng, kết họp thực tập để bảo dưỡng, sửa chữa các cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường liên quan đến các nhóm ngành nghề được phân công.

3. CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO

STT Nghề Chương trình đào tạo
Hệ Cao đẳng
1 Kỹ thuật xây dựng Xem tại đây
2 Gia công, thiết kế sản phẩm mộc Xem tại đây
Hệ Trung cấp
1 Kỹ thuật xây dựng Xem tại đây
2 Gia công, thiết kế sản phẩm mộc Xem tại đây
3 Kỹ thuật điêu khắc gỗ Xem tại đây

 
4. HÌNH ẢNH THỰC HÀNH CÁC NGHỀ

gt_kythuatxaydung1.jpg gt_kythuatxaydung2.jpg
gt_chebiengo.jpg gt_chebiengo2.jpg
gt_kythuatdieukhacgo2.jpg gt_kythuatdieukhacgo.jpg



5. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

STT Họ và Tên Chức vụ
1 Từ Bá Thông Trưởng khoa
2 Phạm Văn Quang GV
3 Nguyễn Văn Hòa GV
4 Phan Bằng Thạch GV
5 Nguyễn Thị Phương Giáo vụ khoa
6 Lê Quang Kỷ GV
7 Y Tho Byă GV
8 Lương Văn Cảnh GV
9 Nguyễn Thị Huế Giáo vụ khoa
10 Nguyễn Văn Thành GV
11 Đỗ Minh Cảnh Giáo vụ khoa