Chuyên gia của học viên Chisholm, Úc tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề Công nghệ thông tin

Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo chuyên môn theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc, từ ngày 16/4 đến ngày 19/4/2019, ông Tero Paul Andrew, chuyên gia Công nghệ thông tin của Học viện Chisholm, Úc đã có chuyến làm việc nhằm tiếp tục hỗ trợ cho giáo viên và sinh viên nghề Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.
 
Trong chuyến làm việc lần này, ông Tero Paul Andrew đã cùng với các giảng viên nghề Công nghệ thong tin triển khai thực hiện các nội dung chính như: kiểm tra các bài đánh giá đối với sinh viên trong học kỳ 3; kiểm tra sự tiến bộ về năng lực ngoại ngữ của sinh viên; kiểm tra việc chuẩn bị chương trình, tài liệu cho học kỳ 4; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn và hỗ trợ giảng viên triển khai Kế hoạch đào tạo chuyên môn theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc cũng như thảo luận để hướng tới hoàn thiện Website về khởi nghiệp nhằm hỗ trợ cho các sinh viên định hướng nghề nghiệp, công việc khi các em chuẩn bị kết thúc khóa đào tạo.
 
Theo Kế hoạch, trong tháng 6/2019, Học viện Chisholm sẽ cử một đoàn chuyên gia sang Việt Nam để thực hiện việc kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Úc đối với 02 nghề đào tạo thí điểm của Nhà trường là nghề Công nghệ thông tin và nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp.