Tin học - Ngôn Ngữ

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

KHOA TIN HỌC - NGÔN NGỮ

Địa chỉ văn phòng Khoa: Tầng 5, tòa nhà 5 tầng, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên
Điện thoại: 0262.3825075    Email: cdnkhoatin@gmail.com

1. CHỨC NĂNG
  • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, giáo dục người học, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các mô đun, môn học, ngành học được đảm nhiệm quản lý đào tạo tại đơn vị.

2. NHIỆM VỤ
2.1. Nhiệm vụ chung

  • Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá học kỳ, năm học, khoá học của đơn vị đã được giao; biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu GDNN; tố chức nghiên cứu đối mới nội dung, cải tiến phương pháp GDNN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; hoạt động thực nghiệm, NCKH, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy và học và tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ kết hợp đào tạo; Tô chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ nhà giáo; quản lý nhà giáo, viên chức của đơn vị mình; Quản lý toàn diện người học thuộc đơn vị mình; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bố sung, bảo trì thiết bị GDNN; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng; chủ động xây dựng kế hoạch liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo với các đơn vị có liên quan.
2.2. Nhiệm vụ cụ thể khác
  • Thực hiện kế hoạch đào tạo các nhóm ngành nghề được phân công như: các nghề thuộc nhóm công nghệ thông tin; các nghề thuộc nhóm ngoại ngữ và ngôn ngữ người dân tộc thiểu số và các ngành nghề đăng ký đào tạo khác.
  • Phối hợp với các đơn vị trong trường và Trung tâm Tin học - Ngôn ngữ, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề để đăng ký mở ngành nghề, đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học.
  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, dịch vụ để nhà giáo và người học đi thực tập, thực tế nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất dịch vụ đe hỗ trợ việc làm cho người học.
  • Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng, kết hợp thực tập để bảo dưỡng, sửa chữa các cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường liên quan đến các nhóm ngành nghề được phân công.
3. CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO
STT Nghề Chương trình đào tạo
Hệ Cao đẳng
1 Công nghệ thông tin (ƯDPM) - Cấp độ quốc tế Đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ Úc
2 Quản trị mạng máy tính Xem tại đây
Hệ Trung cấp
1 Công nghệ thông tin (ƯDPM) Xem tại đây
 
 4. HÌNH ẢNH THỰC HÀNH CÁC NGHỀ
gt_nghecongnghethongtin2.jpg gt_nghecongnghethongtin5.jpg
gt_nghecongnghethongtin1.jpg gt_nghecongnghethongtin3.jpg
gt_nghecongnghethongtin4.jpg gt_nghecongnghethongtin6.jpg
gt_nghecongnghethongtin9.jpg gt_nghecongnghethongtin8_0.jpg
 
5. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
 
STT Họ và Tên Chức vụ
1 Đinh Phú Nguyên Trưởng khoa
2 Nguyễn Thị Luyên GV
3 Nguyễn Thị Mai Lan GV
4 Hoàng Thị Mền GV
5 Đỗ Thùy Dương GV
6 Nguyễn Thị Giang GV
7 Nguyễn Thị Ái Nhi GV
8 Trần Thị Bích Thùy GV
9 Trần Anh Tuấn GV
10 Nguyễn Bá Hoàn GV
11 Hoàng Thị Dung GV
12 Trần Thị Minh Trang Giáo vụ khoa
13 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo vụ khoa
14 Nguyễn Thị Hoài Phương Giáo vụ khoa