Sư phạm - Xã hội

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ văn phòng Khoa: 
Điện thoại:  0262.3825559    Email: sonsuphamnghe@gmail.com
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Thực hiện kế hoạch đào tạo các nhóm ngành nghề được phân công như: các nghề thuộc nhóm công tác xã hội, phát triển cộng đồng; các nghề thuộc nhóm dệt may, hành chính, kế toán; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng cho nhà giáo dạy nghề và các ngành nghề đăng ký đào tạo khác.
- Phối hợp với các đơn vị trong trường và Trung tâm Dịch vụ - Việc làm, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề để đăng ký mở ngành nghề, đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, dịch vụ để nhà giáo, người học đi thực tập, thực tế nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất dịch vụ để hỗ trợ việc làm cho người học.
- Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng, kết hợp thực tập để bảo dưỡng, sửa chữa các cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường liên quan đến các nhóm ngành nghề được phân công.
 
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Sư phạm dạy nghề:
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề và người dạy nghề.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo các chuyên đề: Kỹ năng dạy học mới, dạy học tích hợp, quản lý dạy nghề, tự kiểm định,…

2. Các nghề khác
STT Nghề Chương trình đào tạo
Hệ Cao đẳng
1 May thời trang Xem tại đây
2 Kế toán doanh nghiệp Xem tại đây
Hệ Trung cấp
1 May thời trang Xem tại đây
2 Kế toán doanh nghiệp Xem tại đây
3 Văn thư hành chính Xem tại đây
 
HÌNH ẢNH
gt_maythoitrang.jpg gt_maythoitrang3.jpg
gt_ketoandoanhnghiep.jpg gt_suphamnghe.jpg
gt_maythoitrang1.jpg gt_suphamnghe_1.jpg

CƠ CẤU NHÂN SỰ
STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh
1 Hoàng Thiếu Sơn Trưởng khoa
2 Đặng Ngọc Toàn Giảng viên
3 Nguyễn Thị Luyến Giảng viên
4 H’ Diện Niê Giảng viên
5 Trần Thị Thu Thúy Giảng viên
6 Cao Nữ Việt Anh Giảng viên
7 H' Bai H Mok Giảng viên
8 Lê Thị Thu Hà Giảng viên
9 Nguyễn Thị Hồng Phương Giảng viên
10 Trần Thị Thơ Giảng viên
11 Ngô Thị Mỹ Hạnh Giảng viên
12 Phạm Tiến Thành Giảng viên
13 Vũ Thị Hoài Thanh Giáo viên
14 H'Kiêm Niê Giáo viên
15 Trần Ngọc Điệp Giảng viên
16 Ngô Thùy Hương Giảng viên
17 Trần Thị Thúy Linh Giảng viên
18 Bùi Thị Lý Giảng viên
19 Vũ Thị Lệ Thủy Giảng viên
20 Nguyễn Thanh Tịnh Giảng viên
21 Nguyễn Thị Miền Giáo viên
22 Chu Thị Lan Viên chức
23 Nguyễn Thị Xinh Nhã Viên chức