Báo cáo kết quả dự án triển khai thực nghiệm cấp cơ sở

Sáng ngày 01/8/2019, Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện dự án của Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã họp thông qua dự án “Ứng dụng kỹ thuật nuôi gà lai F1 (Mía và Ri) an toàn với dịch cúm A/H5N1 và một số bệnh khác trên địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk”. Đây là dự án cấp tỉnh, do Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên chủ trì thực hiện và thạc sĩ Lê Nữ Hòa, giảng viên Khoa Nông – Lâm – Thực phẩm làm chủ nhiệm dự án.

Dự án có thời gian thực hiện từ tháng 11/2018 đến tháng 8/2019.

Tại buổi báo cáo cáo kết quả thực hiện dự án cấp cơ sở, các thành viên Hội đồng đều thống nhất đánh giá đạt đối với dự án, đồng thời ghi nhận những kết quả đáng khích lệ mà dự án mang lại.

2019_nghiem_thu_de_tai_nckh_2.jpg
ThS. Lê Nữ Hòa, chủ nhiệm dự án, báo cáo kết quả trước Hội đồng cấp cơ sở

Báo cáo cho thấy, ban chủ nhiệm dự án đã tổ chức được 01 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi gà lai F1 (Mía và Ri) tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana với 30 người tham gia tập huấn, có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, chi tiết. Dự án cũng đã xây dựng được 03 mô hình nuôi gà lai F1 (Mía và Ri) an toàn với dịch cúm A/H5N1 và một số bệnh khác. Ban chủ nhiệm dự án cũng đã tổ chức được 01 hội thảo vào tháng 4/2019 để đánh giá quá trình triển khai thực hiện, kết quả theo dõi mô hình, thảo luận, hoàn thiện quy trình Kỹ thuật nuôi gà lai F1 (Mía và Ri) an toàn với dịch cúm A/H5N1 và một số bệnh khác. Dự án đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi gà và từ hiệu quả này, địa phương đã tuyên truyền, nhân rộng mô hình để giúp người dân có thêm nguồn thu nhập.

Tại buổi báo cáo, các thành viên Hội đồng cũng đã góp ý, bổ sung để ban chủ nhiệm dự án hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị cho buổi báo cáo nghiệm thu cấp tỉnh trong thời gian tới.