Nông - Lâm - Thực Phẩm

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ văn phòng khoa: tầng trệt tòa nhà 5 tầng, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột.
Điện thoại: 0262.3825.917       

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
- Thực hiện kế hoạch đào tạo các nhóm ngành nghề được phân công như: các nghề thuộc nhóm trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp; các nghề thuộc nhóm chế biến nông sản, thực phẩm và các ngành nghề đăng ký đào tạo khác.
- Phối hợp với các đơn vị trong trường và Trung tâm Dịch vụ - Việc làm, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề để đăng ký mở ngành nghề, đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, dịch vụ để nhà giáo, người học đi thực tập, thực tế nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất dịch vụ để hỗ trợ việc làm cho người học.
- Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng, kết hợp thực tập để bảo dưỡng, sửa chữa các cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường liên quan đến các nhóm ngành nghề được phân công.

 
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO
STT Nghề Chương trình khung đào tạo
Hệ Cao đẳng
1 Lâm sinh Xem tại đây
2 Thú y Xem tại đây
3 Bảo vệ thực vật Xem tại đây
4 Chế biến cà phê, ca cao Xem tại đây
Hệ Trung cấp
1 Lâm sinh Xem tại đây
2 Thú y Xem tại đây
3 Bảo vệ thực vật Xem tại đây
4 Khuyến nông lâm Xem tại đây
5 Chế biến cà phê, ca cao Xem tại đây
6 Kỹ thuật chế biến món ăn Xem tại đây
 
HÌNH ẢNH THỰC HÀNH CÁC NGHỀ:
gt_khoanltp1.jpg gt_khoanltp8.jpg
gt_khoanltp3.jpg gt_khoanltp4.jpg
gt_khoanltp5.jpg gt_khoanltp9.jpg
gt_khoanltp10.jpg gt_khoanltp11.jpg
gt_khoanltp7.jpg gt_khoanltp6.jpg
gt_khoanltp12.jpg gt_khoanltp15.jpg
gt_khoanltp13.jpg gt_khoanltp14.jpg

CƠ CẤU NHÂN SỰ
TT Họ và tên Chức vụ/ chức danh
1 Nguyễn Xuân Vỹ Phó trưởng khoa
2 Đỗ Thị Quỳnh Anh Giảng viên
3 Lê Nữ Hoà Giảng viên
4 Võ Thị Thu Hoa Giảng viên
5 Lâm Đức Sơn Giảng viên
6 Lê Khánh Toàn Giảng viên
7 Trương Minh Trí Giảng viên
8 Nguyễn Như Trung Giảng viên
9 Bùi Thanh Loan Giảng viên
10 Đào Xuân Quỳnh Giảng viên
11 Lê Ngọc Trung Giảng viên HĐ
12 Hoàng Trung Kiên Giảng viên
13 Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên
14 Y Joen Niê Kdăm Giảng viên
15 Lê Thị Hạnh Phúc Giảng viên
16 Đặng Văn Dung Giảng viên
17 Nguyễn Trung Kiên Giảng viên
18 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giảng viên
19 Nguyễn Thị Hải Yến Giảng viên
20 Dương Thị Ngọc Mai Giảng viên
21 Nguyễn Thị Giáng Viên chức
22 Hán Văn Trung Giảng viên
23 Phan Văn Bình Giảng viên
24 Nguyễn Thị Mộng Linh Giảng viên
25 Phan Thị Loan Giảng viên
26 Trịnh Thị Mỹ Hạnh Giảng viên
27 Nguyễn Thị Lạc Việt Giảng viên
28 H' Chel Hmok Giảng viên
29 Trịnh Thị Thảo Quyên Giảng viên
30 Thân Thị Chung Giảng viên