Xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Thầy Phạm Minh Tuấn, chủ nhiệm đề tài “Thiết kế, thi công máy lắp ráp linh kiện SMD tự động” trình bày báo cáo đề cương chi tiết trước Hội đồng
 
Sáng ngày 30/7/2020, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Hội đồng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường do thầy Ra Lan Von Ga – Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp xét chọn đối với đề tài cấp Trường năm 2020.

xet_cho_de_tai_nckh_2020_1.jpg
Thầy Ra Lan Von Ga - Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng nhận xét, đánh giá về các đề tài
 
Năm nay, trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên có 02 đề tài đăng ký tham gia gồm:
1. Đề tài “Thiết kế, thi công máy lắp ráp linh kiện SMD tự động” của nhóm tác giả Phạm Minh Tuấn, Đào Minh Thủy, Cao Xuân Cường – giảng viên nghề Điện tử công nghiệp, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.
2. Đề tài “Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử động cơ Diesel (VE-EDC) phục vụ đào tạo” của nhóm tác giả Ngô Phạm Hồng Phước, Trần Văn Hương, Trần Thanh Hải, Trương Võ Thành – giảng viên nghề Công nghệ ô tô, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

Qua báo cáo đề cương chi tiết và hướng nghiên cứu mà các chủ nhiệm đề tài trình bày, đa số các thành viên Hội đồng đều đánh giá đây là các đề tài có tính mới, có ý nghĩa thực tiễn cao. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp rất xác thực, ý nghĩa cho các chủ nhiệm đề tài nhằm chỉnh sửa, bổ sung và có hướng phát triển rộng hơn nữa để nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả lâu dài của đề tài trong cả việc phục vụ giảng dạy đáp ứng nhu cầu của thị trường về nguồn nhân lực chất lượng cao lẫn việc có thể tạo ra sản phẩm cụ thể mang lợi ích kinh tế.

Kết quả, Hội đồng đánh giá đạt và thống nhất cho cả 02 nhóm tác giả được thực hiện đề tài sau khi đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung theo các góp ý của Hội đồng. Theo kế hoạch, 02 đề tài trên sẽ được thực hiện trong vòng 4 tháng, từ tháng 8 đến hết tháng 11 và nghiệm thu vào tháng 12/2020.