Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên có 02 giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2018 – 2019)

Giảng viên Trần Văn Hương trình bày nội dung giải pháp “Mô hình Hệ thống điều hòa không khí ô tô” 

Ngày 27/8/2019, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Hội đồng giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2018 – 2019) đã tiến hành chấm điểm, đánh giá và nghiệm thu đối với 02 giải pháp mà giáo viên của Trường đăng ký tham gia Hội thi, gồm:

    1. “Mô hình Hệ thống điều hòa không khí ô tô” của nhóm tác giả: Trần Văn Hương, Ngô Phạm Hồng Phước, Trần Thanh Hải - Giảng viên nghề Công nghệ ô tô, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.
     2. “Máy CNC mini đa năng” của nhóm tác giả: Lê Văn Thưởng, Phạm Minh Tuấn – Giảng viên nghề Điện tử công nghiệp, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

hinh_3.jpg
Nhóm tác giả Lê Văn Thưởng, Phạm Minh Tuấn trình bày nội dung giải pháp trước Hội đồng giám khảo

Cả 02 giải pháp đều được đăng ký ở lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Qua nghe các tác giả báo cáo và kết quả nghiệm thu, Hội đồng giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo, tính thiết thực, ứng dụng trong công tác giảng dạy, thực hành của giáo viên và học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của cả 02 giải pháp.
 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm lựa chọn những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng chế, giải pháp hữu ích, các công trình sáng tạo, có hiệu quả đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn để tuyên truyền, phổ biến nhân rộng vào trong sản xuất và đời sống. Tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân có những kết quả lao động sáng tạo đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII ( 2018 – 2019) gồm 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyện và môi trường; Y Dược; Giáo dục, đào tạo.