Làm việc với Chuyên gia Úc nghề Kỹ thuật lắp điện và điều khiển trong công nghiệp của Học viện Chisholm, Úc


Thực hiện kế hoạch đào tạo chuyên môn theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc, sáng ngày 01/4/2019, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Anderson Samuel James – chuyên gia của Học viện Chisholm, bang Victoria, Úc, được cử sang Việt Nam nhằm tiếp tục hỗ trợ cho giáo viên và sinh viên nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp của Nhà trường.
 
lam_viec_voi_chuyen_gia_nghe_ldd_2.jpg
 Quang cảnh buổi làm việc
 
Theo kế hoạch, ông Anderson Samuel James sẽ làm việc tại trường từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019 với các nội dung chính như: làm việc với lãnh đạo khoa và giáo viên nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;  kiểm tra các bài đánh giá đối với Sinh viên trong học kỳ 3; kiểm tra sự tiến bộ về năng lực ngoại ngữ của Sinh viên; kiểm tra hệ thống trang thiết bị, chương trình đào tạo Học kỳ 4; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn và hỗ trợ giáo viên triển khai Kế hoạch đào tạo chuyên môn theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc.