CTCPTM Nguyễn Kim Đắk Lắk thông báo ngày hội tuyển dụng chính thức

Ngày hội tuyển dụng Nguyễn Kim Đắk Lắk chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 27/08/2017 (từ 08h00 đến 17h00) tại Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Eakar – số 139 Nguyễn Tất Thành, Khối 3B, Thị trấn Eakar, Huyện Eakar, ĐắkLắk. Với các chức danh tuyển dụng cụ thể như sau: