Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản