Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng các lớp đào tạo thí điểm theo chương trình của Úc: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) - Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit