Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng các lớp đào tạo thí điểm theo chương trình của Úc: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) - Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Xin chào