Hội nghị viên chức, lao động năm 2018

Nhằm tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động của Nhà trường năm 2018 và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2019, sáng ngày 19/01/2019, tại Hội trường A1, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị viên chức, lao động năm 2018.
 
hoi_nghi_vcld_2018_1.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị do Đoàn Chủ tịch điều hành gồm đồng chí Ra Lan Von Ga – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Hoàng Thiếu Sơn - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Khoa Sư phạm – Xã hội; đồng chí Mai Hồng Song – Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng Phòng Đào tạo – Quản lý người học; đồng chí Đỗ Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công, giảng viên Khoa Nông – Lâm – Thực phẩm; đồng chí Vi Thị Thuận – Phó trưởng Phòng Tổng hợp. Tham dự Hội nghị có 139 đại biểu thay mặt cho 257 viên chức, lao động trong toàn trường.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vi Thị Thuận – Phó trưởng Phòng Tổng hợp trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó trong năm vừa qua, Nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ; đào tạo, quản lý HSSV, quản lý cơ sở vật chất,… Hầu hết các đơn vị trong Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của viên chức và người lao động được giữ ổn định; năm học 2017 – 2018, tập thể Nhà trường đã được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm khắc phục trong năm 2019.

Cũng trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Phạm Hồng Phước – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2018 và xác định nhiệm vụ thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020; đồng chí Nguyễn Hùng Anh – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2019 - 2021 và báo cáo công khai tài chính năm 2018.
hoi_nghi_vcld_2018_2.jpg
Đồng chí Ra Lan Von Ga – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường giải trình các ý kiến tại Hội nghị

Trong phần thảo luận, Hiệu trưởng Nhà trường đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của viên chức và người lao động, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng giải quyết ngay một số vấn đề cấp thiết, nhằm đảm bảo lợi ích cho viên chức và người lao động. Hội nghị cũng đã thống nhất bầu Ban Thanh nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020 gồm 5 đồng chí.
Trên cơ sở thiếp thu ý kiến tham gia góp ý của viên chức, lao động và ý kiến định hướng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường, Hội nghị đã tán thành và nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Nhân dịp này, Nhà trường đã trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho 12 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 18 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Công đoàn Trường trao tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho 04 cá nhân, trao tặng giấy khen của Thường vụ Công đoàn Trường cho 05 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018.  
 
hoi_nghi_vcld_2018_3.jpg
 
hoi_nghi_vcld_2018_4.jpg
Đại diện các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường và Công đoàn Trường
 
Tổng kết hội nghị, đồng chí Ra Lan Von Ga – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nha trường đã kêu gọi toàn thể viên chức, lao động Nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp mà Hội nghị đã thông qua, tạo bước đột phá mới trong xây dựng và phát triển nhà trường.