Học sinh hệ trung cấp nghề K16 thi tốt nghiệp


Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 – 2019, trong hai ngày 10/7 và 11/7/2019, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức thi tốt nghiệp cho 234 học sinh thuộc 13 nghề hệ Trung cấp khóa 16.

Dưới đây là một số hình ảnh học sinh hệ Trung cấp nghề khóa 14 thi thực hành nghề:
 
thi_tot_nghiep_tcn_k16_4.jpg
Học sinh nghề Công nghệ ô tô thi thực hành nghề 

thi_tot_nghiep_tcn_k16_1.jpg
Học sinh nghề Khuyến nông lâm thi thực hành nghề