Giới thiệu chung

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

nha_a1_600.jpg

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TÂY NGUYÊN: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (tên giao dịch quốc tế: Central Highlands Technology College) là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, được đổi tên từ Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên theo Quyết định số 1546/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/10/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Trường có tiền thân là Trường Trung cấp Thủy lợi Tây Nguyên (được Bộ Thủy lợi thành lập năm 1978). Năm 1990, Trường sáp nhập thêm Trường Công nhân Xây dựng Đắk Lắk. Năm 1992, Trường chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho học sinh các dân tộc thiểu số và được đổi tên thành Trường Đào tạo nghề Thanh niên dân tộc Đắk Lắk. Trải qua quá trình dài nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, Trường đã không ngừng lớn mạnh cả về tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, năng lực đội ngũ cán bộ viên chức, giáo viên, quy mô và chất lượng đào tạo. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định nâng cấp Trường thành Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên. Năm 2014, Trường tiếp tục được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định đầu tư phát triển thành trường chất lượng cao và phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp trường do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Năm 2015, Trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề cấp độ 3 (cấp độ cao nhất). Năm 2017, Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định đầu tư 7 nghề trọng điểm, trong đó có 3 nghề quốc tế, 2 nghề khu vực ASEAN và 2 nghề cấp quốc gia. Hiện nay Trường đang thí điểm đào tạo 02 nghề cao đẳng trình độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Úc.

Năm 2017, năm đầu tiên thực hiện việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Trường đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định đổi tên thành trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên; trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, trồng, chế biến nông lâm sản và phát triển nông thôn là trọng điểm, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên hướng tới việc đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề trọng điểm quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; có thương hiệu rộng rãi trong nước, trong khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, Trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận đào tạo nghề chất lượng cao hàng đầu của Tây Nguyên và cả nước. Đến năm 2030 có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận thành trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ.