Tổ chức hoạt động

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
1. Ban Thường vụ Đoàn trường
   - Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, BGH Nhà trường, BCH Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.
   - Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo; các công tác tư tưởng, các đợt sinh hoạt chính trị, mitting chào mừng các ngày lễ lớn của Nhà trường và Đoàn trường.
   - Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn trường; tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ (tháng, quý, năm).
   - Phân công nhiệm vụ, kiểm tra giám sát tất cả các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường (không phải là UV Ban thường vụ).
   - Chịu trách nhiệm chính trong công tác phát triển đoàn, phát triển Đảng viên trong khối học sinh sinh viên.
   - Chịu trách nhiệm chính trong công việc tổ chức Đại hội Đoàn trường
   - Phối hợp với BGH, công đoàn và các đơn vị khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của ĐVTN, học sinh – sinh viên nhà trường

2. Ban chấp hành Đoàn trường
   - Là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Đoàn viên, thanh niên của trường
   - Cụ thể hoá chương trình hành động của Đoàn cấp trên thành nội dung sinh hoạt của Đoàn trường, các chi đoàn, xây dựng chương trình công tác của Đoàn trường và các Liên chi đoàn khoa.
   - Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên - thanh niên.
   - Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong ĐV-TN, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV-TN và các đối tượng mà Đoàn đang tác động để kịp thời phản ánh lên Đoàn cấp trên.
   - Xây dựng Đoàn trường vững mạnh, bảo đảm duy trì chế độ sinh hoạt của Đoàn trường, các chi đoàn, tạo điều kiện cho Đoàn viên được bàn bạc thảo luận để đi đến thống nhất chương trình công tác của Đoàn trường, tổ chức thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội hình thanh niên bên cạnh giúp đỡ Đoàn trường.

3.Uỷ Ban Kiểm tra Đoàn trường
   - Chịu trách nhiệm chính về công tác Đoàn vụ: Quản lý hồ sơ Đoàn, Đoàn phí, tổ chức hội họp, tổng hợp các số liệu đoàn, quản lý công văn, làm báo cáo hàng tháng, quí, năm.v.v.
   - Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức Đại hội các Liên chi đoàn, Đại hôị Chi đoàn. Tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, BCH Đoàn trường trong việc tổ chức Đại hội Đoàn trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn hằng năm.
   - Tham mưu xây dựng, điều hành, kiểm tra giám sát hoạt động của các Liên chi Đoàn, chi đoàn trực thuộc.
   - Chịu trách nhiệm chính trong việc khen thưởng, kỷ luật của Đoàn trường.
   - Trực tiếp theo dõi và xây dựng các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên, HSSV tình nguyện hè v.v.

4.Văn phòng Đoàn trường
- Quản lý công tác nghiệp vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu phục vụ hoạt động của Đoàn trường, Quản lý toàn bộ tài sản, vật tư trang thiết bị của Đoàn trường.
- Quản lý việc tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản đúng thủ tục quy định của Đoàn TNCS; quản lý con dấu của Đoàn trường đúng nguyên tắc.
- Hướng dẫn, giải quyết các công việc, thắc mắc, ý kiến của học sinh - sinh viên về các hoạt động của Nhà trường và Đoàn trường. Đón tiếp khách đến làm việc với Đoàn trường từ các trường bạn, từ Đoàn cấp trên và từ các cơ quan Đoàn thể khác.
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác Đoàn vụ: Quản lý hồ sơ Đoàn, tổ chức hội họp, tổng hợp các số liệu đoàn v.v.
- Phát hành các thông báo, giấy mời họp, in ấn, photo tài liệu v.v liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
- Là cầu nối của Đoàn trường với các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc, các CLB … và học sinh - sinh viên trong trường.

5.Các Liên Chi đoàn
   Là cầu nối của Đoàn trường với các chi đoàn, trực tiếp triển khai các chương trình, hoạt động và phong trào đến đoàn viên học sinh - sinh viên tại các chi đoàn trực thuộc Liên chi đoàn khoa.

6.Các Câu lạc bộ
   Là sân chơi với các hoạt động ngoại khóa văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh bổ ích của Đoàn trường dành cho sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng