Lịch sử hình thành và phát triển

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên trước đây là Đoàn trường Trung học thủy lợi Tây Nguyên được thành lập năm 1979 theo Quyết định của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk.
     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây nguyên là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, l trường học xã hội chủ nghĩa của học sinh sinh viên đồng bào các dân tộc thiểu số của Tây Nguyên, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, học sinh, sinh viên, phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng.
     Đứng ở vị trí là một Đoàn khối trường học trực thuộc Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Đoàn trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây nguyên luôn thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên theo phương châm: Thiết thực – Hiệu quả và Hội nhập. Với truyền thống, lịch sử xây dựng và phát triển của mình, cho đến nay (năm học 2013 – 2014) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên đã có 05 Liên chi Đoàn khoa, 1 chi đoàn giáo viên cơ quan trực thuộc và 68 chi đoàn (trong đó có 63 chi đoàn khối HSSV, 05 chi đoàn giáo viên trực thuộc LCĐ khoa); 02 CLB, Đội, Nhóm và hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên. Trong nhiều năm trở lại đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên luôn là một trong những đơn vị tích cực, đi đầu trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên của Tỉnh đoàn Đắk Lắk. Các hoạt động nổi bật của học sinh - sinh viên trong trường đó là: hoạt động xung kích, tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng và các hoạt động mang tính đặc thù về chính trị tư tưởng của Nhà trường.
     Lòng nhân ái, nhân văn, tính tích cực chính trị - xã hội và tinh thần xung phong, tình nguyện, ý thức chia sẻ, tương thân, tương ái của học sinh, sinh viên ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Tâm thế, năng lực hội nhập của sinh viên tự tin và chủ động hơn.
     Từ khi hình thành cho đến nay (1979 - 2014), Đoàn trường Cao đẳng nghề thanh niên Dân tộc Tây Nguyên đã trải qua các thế hệ Bí thư Đoàn như sau:
      - Đồng chí Phạm Ngọc Châu (1979 - 1987)
      - Đồng chí Hoàng Ngọc Chí (1987 - 1989)
      - Đồng chí Trần Văn Hùng (1989 - 1996)
      - Đồng chí Dương Văn Thống (1996 - 1998)
      - Đồng chí Trần Văn Toán (1998 - 2005)
      - Đồng chí Nguyễn Đình Mai (2005 - 2007)
      - Đồng chí Hồ Viết Thắng (2007 - 2014)
      - Đồng chí Mai Hồng Song (2014 - nay)

 
dai_hoi_doan_khoa_xiv_6_0.jpg
Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2017 ra mắt Đại hội