Cơ cấu tổ chức

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
1. Cơ cấu tổ chức Đoàn Trường
sodotochuc.png

2. Ban thường vụ

BÍ THƯ
Mai Hồng Song
Phó bí thư 
Trương Minh Trí
 
Phó bí thư
Trần Thị Huyền Thương
UV BTV
Đinh Trọng Hiếu
 
UV BTV
Nguyễn Bá Hoàn
 
UV BTV
Y Thao Êban
UVBTV
Quang Bảo Hà

3.Ban Chấp hành Đoàn trường

TT Họ và tên Trình độ CM Chức vụ Liên hệ Đơn vị 
1 Mai Hồng Song
Cử nhân Kinh tế ngành kinh tế Chính trị 
Bí thư  maihongsong@gmail.com
0915 340 707
Phòng CTCT HSSV
2 Trương Minh Trí Bác sỹ thú y Phó Bí thư truongminhtricdntndttn@gmail.com
0923 250 336
Khoa Nông lâm - Thú y
3 Trần Thị Huyền Thương Thạc sỹ máy tính hệ thông thông tin; kỹ sư kĩ thuật nữ công  Phó Bí thư alocafekem@gmail.com
0988 307 383
Khoa Dệt may & Kỹ thuật nữ công
4 Đinh Trọng Hiếu Cử nhân khoa học SPGD chính trị 
 
UV Thường vụ  tronghieucdn@gmail.com
 
Khoa Cơ điện - Xây dựng
5 Nguyễn Bá Hoàn Kỹ sư Công nghệ thông tin
 
UV Thường vụ  demohoan@gmail.com
0986 464 988
Khoa Tin học - Ngôn ngữ - Kinh doanh
6 Y Thao Êban Cử nhân Lịch sử UV Thường vụ  ythaocdntaynguyen@gmail.com
01693 480 235
Phòng Công tác chính trị HSSV
7 Quang Bảo Hà HSSV UV Thường vụ    Khoa Dệt may & Kỹ thuật nữ công
8 Võ Khôi Ẩn Cử nhân Kinh tế nông lâm Ủy viên BCH  vokhoian2011@gmail.com Ban QL Ký túc xá - Nhà ăn - Y tế
9 Nguyễn Hữu Hiệp Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
 
Ủy viên BCH  nguyenhuuhiep1982@gmail.com
01628 939 298
Cơ điện - Xây dựng
10 Phạm Tiến Thành Kỹ sư công nghệ may  Ủy viên BCH  tienthanhcdn@gmail.com
0935 829 242
Khoa Dệt may & Kỹ thuật nữ công
11 Nguyễn Thị Thanh Ngân Cử nhân Triết học Ủy viên BCH  thanhngan22121990@gmail.com
0974 485 448
Phòng Công tác chính trị HSSV
12 Vũ Thị Lệ Thủy Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Ủy viên BCH  lethuykt05@gmail.com
0986 786 066
Khoa TH-NN-KD
13 Nguyễn Thị Giáng Cử nhân Sinh học  Ủy viên BCH  nguyengiangcdn@gmail.com
0988 248 005
Khoa Nông lâm - Thú y
14 Nguyễn Tiến Mạnh Kỹ sư công nghệ ô tô Ủy viên BCH  otoxunghe@gmail.com
0987 515 676
Khoa Cơ điện - Xây dựng
15 Phan Thị Loan Thạc sỹ công nghệ thực phẩm & đồ uống  Ủy viên BCH  loancdntn09@gmail.com
0988 073 538
Khoa Chế biến Nông, lâm sản - Thực phẩm
16 Nguyễn Nhật Hoàng HSSV Ủy viên BCH    Khoa Cơ điện - Xây dựng
17 Nguyễn Văn Lai HSSV Ủy viên BCH      
18 Hoàng Thị Luyên HSSV
 
Ủy viên BCH     
19 Nguyễn Thị Sơn HSSV
 
Ủy viên BCH     
20 Trần Thị Mỹ Hạnh HSSV
 
Ủy viên BCH     
21 Trần Thị Dịu HSSV Ủy viên BCH     
22 Huỳnh Thế Nhân HSSV Ủy viên BCH     
23 Y  Sô Êban
 
HSSV Ủy viên BCH     

4. Các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc

TT Tên Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc Bí  thư các LCĐ và Chi đoàn trực thuộc Địa chỉ liên hệ
1 Chi đoàn Giáo viên Cơ quan Nguyễn Thị Thu nguyenthubin2013@gmail.com
0935.747.374
2 Liên chi đoàn Khoa Nông lâm - Thú Y Trương Minh Trí truongminhtricdntndttn@gmail.com
0923.250.336
3 Liên chi đoàn Khoa Cơ điện - Xây dựng Nguyễn Hữu Hiệp nguyenhiep1982@gmail.com
0985.165.407
4 Liên chi đoàn Khoa Tin học - NN - Kinh doanh Nguyễn Bá Hoàn demohoan@gmail.com
0986.464.988
5 Liên chi đoàn Khoa Chế biến Nông lâm sản - Thực phẩm Phan Thị Loan loancdtn09@gmail.com
0988.073.538
6 Liên chi đoàn Khoa Nghệ thuật - Dệt May Trần Thị Huyền Thương alocafekem@gmail.com
0
988.377.383