Đoàn thanh niên

Xin chào

   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây nguyên là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, l trường học xã hội chủ nghĩa của học sinh sinh viên đồng bào các dân tộc thiểu số của Tây Nguyên, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, học sinh, sinh viên, phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng.

chup_hinh_luu_niem.jpg

doan_vien_thanh_nien_1.jpg

doan_vien_thanh_nien_2.jpg