Đoàn thanh niên

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TÂY NGUYÊN
LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2019 - 2022


 

STT Họ và tên Chức vụ trong BCH
01 Trần Thị Huyền Thương Bí thư
02 Trương Minh Trí Phó Bí thư
03 Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư
04 La Đức Trung UV Ban Thường vụ
05 Nguyễn Bá Hoàn UV Ban Thường vụ
06 Nguyễn Bá Hoàn UV Ban Thường vụ
07 Nguyễn Thị Giáng UV Ban Thường vụ
08 H'Bíp Niê UV Ban Chấp hành
09 Y Thao Êban UV Ban Chấp hành
10 Phan Thanh Giản UV Ban Chấp hành
11 Phạm Tiến Thành UV Ban Chấp hành
12 Nguyễn Thị Huế UV Ban Chấp hành
13 Mlô Ly UV Ban Chấp hành
14 Nguyễn Thị Bích Ngọc UV Ban Chấp hành
15 Nông Thị Hiền UV Ban Chấp hành
16 Hoàng Quốc Vương UV Ban Chấp hành
17 Đặng Thị Kiều Oanh UV Ban Chấp hành
18 Hồ Trung Kiên UV Ban Chấp hành
19 Phạm Đức Phong UV Ban Chấp hành
20 Trần Thị Nhi UV Ban Chấp hành
21 Quách Hiếu Phúc UV Ban Chấp hành
22 Hoàng Văn Minh UV Ban Chấp hành
23 Nguyễn Nhân Byă UV Ban Chấp hành

Một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên:
doan_truong_5.jpg

doan_truong_6.1.jpg

doan_truong_7.1.jpg

doan_truong_8.1.jpg

doan_truong_9.1.jpg

doan_truong_11.jpg

doan_truong_10.1.jpg

doan_truong_1.1.jpg

doan_truong_2.jpg

doan_truong_3.jpg

doan_truong_4.jpg