ĐẢNG BỘ

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Danh sách Đảng ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  
TT Họ và tên Chức vụ đảng Chức vụ chính quyền
 
01 Ra Lan Von Ga Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
02 Hồ Viết Thắng Phó Bí thư Đảng ủy Trưởng phòng Đào tạo
03 Vi Thị Thuận UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  Phó phòng Tổng hợp
04 Y Khoa Niê K'Dăm Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng
05 Ngô Phạm Hồng Phước Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Phó trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
06 Hoàng Thị  Kim Ngân Đảng ủy viên Giám đốc TT quản lý Ký túc xá
07 Đinh Phú Nguyên Đảng ủy viên Trưởng  Khoa Tin học - Ngôn ngữ - Kinh doanh
08 Hoàng Thiếu Sơn Đảng ủy viên Trưởng Khoa Sư phạm - Xã hội
09 Nguyễn Hùng Anh Đảng ủy viên Phó phòng Kế hoạch - Tài chính
10 Vũ Hùng Mạnh Đảng ủy viên Giám đốc trung tâm bổ túc THPT
11 Trần Thị Huyền Thương Đảng ủy viên Bí thư Đoàn trường; Phó phòng Đào tạo
12 Nguyễn Xuân Vỹ Đảng ủy viên Phó khoa Nông - Lâm - Thực phẩm
13 Bùi Ngọc Anh Đảng ủy viên Nhân viên phòng Tổng hợp

Một số hình ảnh tại Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

dai_hoi_dang_1.jpg

dai_hoi_dang_2.jpg

dai_hoi_dang_3.jpg

dai_hoi_dang_4.jpg

dai_hoi_dang_5.jpg