ĐẢNG BỘ

Danh sách Đảng ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
  
TT Họ và tên Chức vụ đảng Chức vụ chính quyền
 
01 Ra Lan Von Ga Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
02 Hồ Viết Thắng Phó Bí thư Đảng ủy Trưởng Khoa KHCB & các môn chung
03 Trần Đức Bộ UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  Trưởng Phòng  Công tác chính trị - HSSV
04 Trần Văn Hùng Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng
05 Nguyễn Văn Lộc Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng
06 Ngô Phạm Hồng Phước Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Phó trưởng Khoa Cơ điện – Xây dựng
07 Hoàng Thị  Kim Ngân Đảng ủy viên Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá - Nhà ăn - Y tế
08 Dương Văn Thống Đảng ủy viên Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán
09 Trần Văn Toán Đảng ủy viên Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
10 Đinh Phú Nguyên Đảng ủy viên Trưởng  Khoa Tin học - Ngôn ngữ - Kinh doanh
11 Hoàng Thiếu Sơn Đảng ủy viên Trưởng Khoa Sư phạm dạy nghề
12 Mai Hồng Song Đảng ủy viên Bí thư Đoàn trường