Cựu chiến binh

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
 
TT Họ và tên Chức vụ trong Hội
01 Nguyễn Văn Thưởng Chủ tịch
02 Ngô Trường Mốt Phó Chủ tịch
03 Trần Minh Tuấn Ủy viên
 
dai_hoi_hccb_5.jpg
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh ra mắt tại Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
dai_hoi_hccb_6.jpg
Quang cảnh Đại hội Hội Cựu chiến binh khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

hoi_nghi_ccb_guong_mau_1.jpg
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019

toa_dam_ky_niem_ngay_thanh_lap_qdndvn.jpg
Tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân