Công đoàn

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

    BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

TT Họ và tên Chức vụ
01 Hoàng Thiếu Sơn Chủ tịch Công đoàn
02 Đỗ Thị Quỳnh Anh Phó Chủ tịch Công đoàn
03 Huỳnh Ngọc Đồng Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT
04 Nguyễn Hùng Anh Ủy viên Ban Chấp hành
05 Bùi Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành
06 Nguyễn Hữu Khánh Ủy viên Ban Chấp hành
07 Trịnh Thị Mỹ Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành
08 H’Nhin Kbuôr Ủy viên Ban Chấp hành
09 Hoàng Thị Mền Ủy viên Ban Chấp hành
10 Mai Thị Tố Quyên Ủy viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Văn Thưởng Ủy viên Ban Chấp hành

2016_daihoicongdoan_bch14.jpg
Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIV và các đại biểu được bầu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên ra mắt tại Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XIV, Nhiệm kỳ 2016 - 2021