Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đạt 01 giải B và 02 giải Khuyến khích tại Hội thi khiêu vũ “Đôi nhảy đẹp” do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức


Tối ngày 27/6/2019, tại Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên với 03 cặp thí sinh đã tham gia Hội thi khiêu vũ “Đôi nhảy đẹp” năm 2019 do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức. Kết quả cả 03 cặp thí sinh đều đạt giải, trong đó cặp đôi La Đức Trung – H’Nhin Kbuôr đạt giải B, cặp đôi Y Joen Niê Kdăm – Trịnh Thị Thu Hiền và cặp đôi Đào Xuân Quỳnh – Trần Thị Huyền Thương đạt giải Khuyến khích.

Hội thi thu hút 33 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh. Hội thi nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện gặp gỡ giao lưu học tập giữa các công chức, viên chức, lao động trong các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
hoi_thi_khieu_vu_2.jpg
Cặp đôi Đào Xuân Quỳnh – Trần Thị Huyền Thương trong một bài dự thi

hoi_thi_khieu_vu_3.jpg
Các cặp đôi tham gia Hội thi