Cơ cấu tổ chức

Xin chào

 

untitled.jpg    

(Nhấp vào ảnh để phóng lớn)

BAN GIÁM HIỆU


Hiệu trưởng: Ra Lan Von Ga
thay_y_khoa.jpg
Phó hiệu trưởng: Y Khoa Niê Kdăm
 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Lộc